Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Το Μονομελές Εφετείο Ιωαννίνων με απόφασή του έκρινε αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες για την άσκηση έφεσης είναι υποχρεωτική η καταβολή παραβόλου 200,00 ευρώ.

Επανειλημμένα έχουμε υποστηρίξει ότι οποιοσδήποτε περιορισμός, οικονομικός ή μη, κάθε ουσιαστικoύ ή δικονομικού δικαιώματος του πολίτη, για προσφυγή στη δικαιοσύνη έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και τις διατάξεις της ΕΣΔΑ. Είναι ενθαρρυντικό ότι η άποψη αυτή υιοθετήθηκε, έστω και σε μία
περίπτωση από (ανώτερο) δικαστήριο. Με την απόφασή του το δικαστήριο αυτό έκρινε ότι οι σχετικές διατάξεις έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα και,
δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, εμποδίζουν την πρόσβαση σε ανώτερο βαθμό σημαντικού αριθμού πολιτών.

Share This