Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΦΕΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ – Επί εμπορικού ακινήτου η Τράπεζα προέβη σε κατάσχεση με εκτελεστό τίτλο διαταγή πληρωμής. Ο οφειλέτης άσκησε ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Στους λόγους ανακοπής περιλαμβάνοντο [μεταξύ των άλλων] ότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία του άρθρου...
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ –  ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ 2022— ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ 2022— ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Δυνατότητα αποκατάστασης της ηθικής βλάβης και της περιουσιακής ζημίας όσων οδηγών και επιβατών ταλαιπωρήθηκαν στα οδικά δίκτυα και ειδικότερα στην Αττική Οδό, εκ της σφοδρής χιονόπτωσης του Ιανουαρίου 2022. Με το παρόν άρθρο ευελπιστούμε να εισφέρουμε στη συζήτηση...
ΠΤΩΧΕΥΣΗ (Κήρυξη – εξέλιξη -περάτωση)

ΠΤΩΧΕΥΣΗ (Κήρυξη – εξέλιξη -περάτωση)

Το δεύτερο βιβλίο του N. 4738 και τα άρθρα 75 εως 211 καταλαμβάνουν τη πτωχευτική διαδικασία.  Στο παρόν, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε συνοπτικές απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που τίθενται σε σχέση με τη διαδικασία αυτή.  Ποιοί μπορούν να κηρυχθούν σε...
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Τι είναι και ποιους αφορά. Η εξυγίανση αποτελεί διαδικασία που αποσκοπεί στη διάσωση και αναδιάρθρωση της επιχείρησης ώστε να μην οδηγηθεί σε πτώχευση. Αφορά κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και α) έχει το κέντρο των κύριων...
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – Δυνατότητες του εκμισθωτή όταν ο μισθωτής δεν καταβάλει εγκαίρως το συμφωνημένο μίσθωμα.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – Δυνατότητες του εκμισθωτή όταν ο μισθωτής δεν καταβάλει εγκαίρως το συμφωνημένο μίσθωμα.

Η μίσθωση, ως αμφοτεροβαρής, ενοχική σχέση, δημιουργεί εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δεν είναι σπάνιο στην καθημερινή πρακτική η μισθωτική σχέση να μην εξελίσσεται ομαλά, διότι, κάποιο απο τα μέρη δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως κάποια υποχρέωση...
Απόφαση του γραφείου μας – Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω μη αναφοράς σ’ αυτή, κατά τρόπο ορισμένο, του ποσού των ανακαιφαλαιουμένων τόκων.

Απόφαση του γραφείου μας – Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω μη αναφοράς σ’ αυτή, κατά τρόπο ορισμένο, του ποσού των ανακαιφαλαιουμένων τόκων.

Με την κρινόμενη ανακοπή επιδιώκεται για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν να ακυρωθεί η με αριθμό […] διαταγή πληρωμής, του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε με βάση την αναφερόμενη σ’ αυτήν σύμβαση χορήγησης στεγαστικού δανείου...