Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Άρθρα - Αποφάσεις του Γραφείου Μας

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΦΕΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ - Επί εμπορικού ακινήτου η Τράπεζα προέβη σε κατάσχεση με εκτελεστό τίτλο διαταγή πληρωμής. Ο οφειλέτης άσκησε ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Στους λόγους ανακοπής περιλαμβάνοντο [μεταξύ των άλλων] ότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία του άρθρου 954 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. [διότι δεν αφαιρέθηκε αυτής ως εξαιρετέος ο μήνας Αύγουστος] και η αοριστία της κατασχετήριας έκθεσης [διότι η Τράπεζα προχώρησε, -για λόγους περιορισμού των εξόδων- σε περιορισμό του ποσού της κατάσχεσης και επιφυλάχθηκε για το...

Διαβάστε Περισσότερα
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ –  ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ 2022— ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ 2022— ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Δυνατότητα αποκατάστασης της ηθικής βλάβης και της περιουσιακής ζημίας όσων οδηγών και επιβατών ταλαιπωρήθηκαν στα οδικά δίκτυα και ειδικότερα στην Αττική Οδό, εκ της σφοδρής χιονόπτωσης του Ιανουαρίου 2022. Με το παρόν άρθρο ευελπιστούμε να εισφέρουμε στη συζήτηση περί αναζήτησης νομικών ευθυνών, στον απόηχο της σφοδρής κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών και της πολύωρης σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας που υπέστησαν χιλιάδες οδηγοί και επιβάτες, που, σε συνθήκες παγετού, εγκλωβίστηκαν στα οδικά δίκτυα και...

Διαβάστε Περισσότερα
ΠΤΩΧΕΥΣΗ (Κήρυξη – εξέλιξη -περάτωση)

ΠΤΩΧΕΥΣΗ (Κήρυξη – εξέλιξη -περάτωση)

Το δεύτερο βιβλίο του N. 4738 και τα άρθρα 75 εως 211 καταλαμβάνουν τη πτωχευτική διαδικασία.  Στο παρόν, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε συνοπτικές απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που τίθενται σε σχέση με τη διαδικασία αυτή.  Ποιοί μπορούν να κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης Σε πτώχευση μπορεί να κηρυχθεί κάθε φυσικό πρόσωπο καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο που επιδιώκει οικονομικό σκοπό. Επομένως, σε πτώχευση μπορεί να κηρυχθεί φυσικό πρόσωπο ακόμη και αν δεν έχει εμπορική δραστηριότητα.  Πότε μπορεί να...

Διαβάστε Περισσότερα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Τι είναι και ποιους αφορά. Η εξυγίανση αποτελεί διαδικασία που αποσκοπεί στη διάσωση και αναδιάρθρωση της επιχείρησης ώστε να μην οδηγηθεί σε πτώχευση. Αφορά κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και α) έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του στην Ελλάδα, β) βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό ή  γ) υφίσταται πιθανότητα αφερεγγυότητας που μπορεί να αρθεί δια αυτής της διαδικασίας. Επομένως, δεν αφορά...

Διαβάστε Περισσότερα
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – Δυνατότητες του εκμισθωτή όταν ο μισθωτής δεν καταβάλει εγκαίρως το συμφωνημένο μίσθωμα.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – Δυνατότητες του εκμισθωτή όταν ο μισθωτής δεν καταβάλει εγκαίρως το συμφωνημένο μίσθωμα.

Η μίσθωση, ως αμφοτεροβαρής, ενοχική σχέση, δημιουργεί εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δεν είναι σπάνιο στην καθημερινή πρακτική η μισθωτική σχέση να μην εξελίσσεται ομαλά, διότι, κάποιο απο τα μέρη δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως κάποια υποχρέωση που ανέλαβε με τη μισθωτική σύμβαση.  Συνηθέστερη περίπτωση μισθωτικής διαφοράς αποτελεί η μη καταβολή ή η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος απο τον μισθωτή. Στο παρόν θα αναπτύξουμε αυτήν ακριβώς την περίπτωση, αναλύοντας τις δυνατότητες που...

Διαβάστε Περισσότερα
Απόφαση του γραφείου μας – Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω μη αναφοράς σ’ αυτή, κατά τρόπο ορισμένο, του ποσού των ανακαιφαλαιουμένων τόκων.

Απόφαση του γραφείου μας – Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω μη αναφοράς σ’ αυτή, κατά τρόπο ορισμένο, του ποσού των ανακαιφαλαιουμένων τόκων.

Με την κρινόμενη ανακοπή επιδιώκεται για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν να ακυρωθεί η με αριθμό [...] διαταγή πληρωμής, του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε με βάση την αναφερόμενη σ' αυτήν σύμβαση χορήγησης στεγαστικού δανείου και με την  οποία (διαταγή πληρωμής) η ανακόπτουσα υποχρεώθηκε να καταβάλει στην, καθ' ης η ανακοπή, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τους λοιπούς συνοφειλέτες - καθ' ων η διαταγή πληρωμής, το αναφερόμενο σ' αυτήν ποσό. Η ανακοπή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα...

Διαβάστε Περισσότερα
Απόφαση του γραφείου μας – Αθώωση εκπροσώπου σωματείου για φοροδιαφυγή. (Εκπρόσωποι και διοικούντες σωματεία.)

Απόφαση του γραφείου μας – Αθώωση εκπροσώπου σωματείου για φοροδιαφυγή. (Εκπρόσωποι και διοικούντες σωματεία.)

Η αυτουργική ευθύνη εκπροσώπων και των διοικούντων σωματεία θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το ν 4174/2013. Για το προηγούμενο χρονικό διάστημα υφίσταται κενό δικαίου.  ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 στοιχ. β' του ν. 4174/2013, έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει...

Διαβάστε Περισσότερα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών: τι πρέπει να γνωρίζετε Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης στα πλαίσια του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020).  Ζητήστε σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα 210.3828012 και 210.3828891 και στη φόρμα επικοινωνίας. Στη συνέχεια θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. 1. Τι είναι η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών & εξαιρέσεις. Κάθε φυσικό πρόσωπο...

Διαβάστε Περισσότερα
Ε- ΔΙΑΖΥΓΙΟ (διαζύγιο μ’ ένα κλικ)

Ε- ΔΙΑΖΥΓΙΟ (διαζύγιο μ’ ένα κλικ)

Μέσω ψηφιακής διαδικασίας μπορεί πλέον να γίνεται η έκδοση διαζυγίου εφόσον αυτό είναι συναινετικό, μη απαιτουμένης της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής.  Συνοπτικά όσον αφορά στη διαδικασία, απαιτείται, είτε η ψηφιακή δήλωση να υποβάλλεται από τους συζύγους με τη παρουσία πληρεξουσίου δικηγόρου είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για λογαριασμό αυτών. Στη περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, η γονική μέριμνα, η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με...

Διαβάστε Περισσότερα
ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ &  ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

Γράφει η Ροδάνθη Παπαδέα Με τον Ν. 4509/2017, έχει επέλθει μια απλοποίηση στη διαδικασία του διαζυγίου όταν πρόκειται για διάζευξη την οποία επιθυμούν και οι δύο σύζυγοι. Θα λέγαμε ότι η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, μπορεί να διαρκέσει περίπου 10 με 15 ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων, το ζευγάρι ελάχιστα θα χρειαστεί να εμπλακεί. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας οτι υπάρχουν δύο τύποι διαζυγίου: το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο με...

Διαβάστε Περισσότερα
ΑΘΩΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ – Εκκρίθη ότι ο φορολογικός έλεγχος ήταν μη νόμιμος διότι το δικαίωμα αυτό του Δημοσίου είχε υποπέσει στη πενταετή παραγραφή

ΑΘΩΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ – Εκκρίθη ότι ο φορολογικός έλεγχος ήταν μη νόμιμος διότι το δικαίωμα αυτό του Δημοσίου είχε υποπέσει στη πενταετή παραγραφή

ΑΘΩΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ - Εκκρίθη ότι ο φορολογικός έλεγχος ήταν μη νόμιμος διότι το δικαίωμα αυτό του Δημοσίου είχε υποπέσει στη πενταετή παραγραφή. Το Δ’ Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων δια της υπ’ αριθμ. 1318/2019 τολμηρής απόφασης του ευθυγραμμίστηκε με την πάγια πλέον νομολογία ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία ο φορολογικός έλεγχος, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων, δεν μπορεί να επεκτείνεται πέραν της πενταετίας και παρότι το γεγονός αυτό δεν είχε...

Διαβάστε Περισσότερα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν 4646/2019 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο άρθρο 50 του Ν 4174/2013 (Κ.Φ.Δ) σχετικά με την αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που ασκούν διοίκηση στα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες αναφορικά με τις φορολογικές οφειλές αυτών. Τη διάταξη του άρθρου 34 του Ν 4646/2019 εξειδικεύει η Ε 2173/30-10-2020 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη: α) Τα ευθυνόμενα αλληλεγγύως πρόσωπα περιορίζονται και είναι: οι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές,...

Διαβάστε Περισσότερα

Kατηγορίες

Share This