Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Άρθρα - Αποφάσεις του Γραφείου Μας

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Γράφει ο Επαμεινώνδας Παπαδέας Με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του Ν4745/2020 η ελληνική έννομη τάξη εναρμονίζεται (επιτέλους) όσον αφορά τα ανωτέρω αδικήματα με την απαγόρευση παράβασης της αρχής «ne bis in idem» που προβλέπεται απο τα άρθρα 6 παρ 2 της ΕΣΔΑ, 48 και 50 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. και έχει παγιωθεί με σειρά αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. ‘Εως τη ψήφιση των ανωτέρω διατάξεων η ποινική δίωξη για τα φορολογικά αδικήματα που...

Διαβάστε Περισσότερα
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 4640/2019

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 4640/2019

Με το Ν 4640/2019 εντάσσεται αποφασιστικά πλέον ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην ελληνική έννομη τάξη. Η νέα ρύθμιση, στα πλαίσια περαιτέρω εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52/ΕΚ, έρχεται να συμπληρώσει τις ελλείψεις της προηγούμενης (Ν 4512/2018), επιδιώκοντας αποτελεσματικότερα το σκοπούμενο αποτέλεσμα, δηλαδή, την εξεύρεση ταχύτερων διαδικασιών στην επίλυση των διαφορών και την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων απο την ολοένα και μεγαλύτερη συσσώρευση εκκρεμών υποθέσεων.         Ο νομοθέτης, κινούμενος σ’...

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 

Στο παρόν αρθρο, θα επιχειρήσουμε μια συνοπτική παρουσίαση των αναφυόμενων σε θεωρία και νομολογία ζητημάτων, που αφορούν τις καταδολιευτικές δικαιοπραξίες που, όμως, σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαντλητική.  Ας ξεκινήσουμε από το κλασσικό παράδειγμα ενός δανειολήπτη (Δ) που μεταβιβάζει το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο (πχ ένα ακίνητο) με γονική παροχή, στο γιό του (Γ), στερώντας σκόπιμα την δανείστρια τράπεζα από μια βέβαιη πηγή είσπραξης της απαίτησής της, ενώ η εναπομένουσα φανερή περιουσία του δεν...

Διαβάστε Περισσότερα
Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19

Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19

Τα δικαιϊκά συστήματα κάθε κοινωνίας καθώς και οι δραστηριότητες και οι σχέσεις των μελών της βασίζονται σε κάποιες σταθερές, οι οποίες πιθανολογείται ή προσδοκάται ότι δεν θα αποκλίνουν σημαντικά στο ορατό μέλλον. Απρόβλεπτα γεγονότα, όμως, που αφορούν είτε το σύνολο (πχ. πόλεμος, σεισμός κλπ) είτε τον καθένα από εμάς, μπορούν να ανατρέψουν τις σταθερές πάνω στις οποίες βασίστηκε μια έννομη σχέση, με δυσάρεστες συνέπειες, όπως πχ. να μην υλοποιηθούν συμβατικές υποχρεώσεις, να χαθούν δικονομικές προθεσμίες κλπ. ...

Διαβάστε Περισσότερα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός απόφασης 1213/2019 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ευθυμία Δανία, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Γεωργία Σταφιδά. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 17η Σεπτεμβρίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ: 1) ………, με ΑΦΜ 034712853 κα 2) ……., με ΑΦΜ …….., κατοίκων...

Διαβάστε Περισσότερα
Νομολογία του γραφείου μας- Σημαντική απόφαση για τους δανειολήπτες – Ακύρωση διαταγής πληρωμής

Νομολογία του γραφείου μας- Σημαντική απόφαση για τους δανειολήπτες – Ακύρωση διαταγής πληρωμής

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την απόφαση του δικαίωσε τη πάγια θέση του γραφείου μας ότι οι τράπεζες παρανόμως  επιρρίπτουν σε βάρος των δανειοληπτών την εισφορά του νόμου 128/1975.

Διαβάστε Περισσότερα
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για τα προβλεπόμενα από το Ν. 1882/1990 αδικήματα της φοροδιαφυγής (μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, μη απόδοσης Φ.Π.Α. κλπ.) και ειδικότερα: Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου...

Διαβάστε Περισσότερα
Διαδικασία επίλυσης φορολογικών διαφορών

Διαδικασία επίλυσης φορολογικών διαφορών

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ουσιώδεις παρεμβάσεις στη διαδικασία επίλυσης φορολογικών διαφορών (Ν. 3900/2010, 4173/2013 κλπ.), με αποτέλεσμα να έχουν επέλθει σοβαρές ανατροπές σε όσα ίσχυαν επί πολλές δεκαετίες. Δεχόμεθα λοιπόν καθημερινά ερωτήματα από πελάτες μας σχετικά με τη δυνατότητα και τη διαδικασία προσφυγής σε περίπτωση έκδοσης καταλογιστικής πράξης ή απόφασης από τη φορολογική αρχή σε βάρος του φορολογουμένου. 1. Υπό το ισχύον καθεστώς, εάν ο φορολογούμενος προτίθεται να αμφισβητήσει οποιαδήποτε σε...

Διαβάστε Περισσότερα
Φορολογικός έλεγχος σε σπίτια που χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη

Φορολογικός έλεγχος σε σπίτια που χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη

Με παλαιότερο σημείωμα είχα ταχθεί αντίθετος στην απόφαση της ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, σύμφωνα με την οποία, έρευνες από τη φορολογική αρχή και κυρίως από το ΣΔΟΕ σε κατοικία που ο φορολογούμενος χρησιμοποιεί ως επαγγελματική στέγη, μπορεί να πραγματοποιούνται οποτεδήποτε και χωρίς καν την παρουσία δικαστικού λειτουργού. Ακριβώς αντίθετη και ορθή είναι η από 13-10-2014 γνωμοδότηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αρμοδίου για οικονομικά θέματα, σύμφωνα με την οποία η διενέργεια ελέγχων...

Διαβάστε Περισσότερα

Αντισυνταγματική η διάταξη περί καταβολής παραβόλου 200,00 ευρώ για την άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεως αστικού δικαστηρίου

Το Μονομελές Εφετείο Ιωαννίνων με απόφασή του έκρινε αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες για την άσκηση έφεσης είναι υποχρεωτική η καταβολή παραβόλου 200,00 ευρώ. Επανειλημμένα έχουμε υποστηρίξει ότι οποιοσδήποτε περιορισμός, οικονομικός ή μη, κάθε ουσιαστικoύ ή δικονομικού δικαιώματος του πολίτη, για προσφυγή στη δικαιοσύνη έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και τις διατάξεις της ΕΣΔΑ. Είναι...

Διαβάστε Περισσότερα

Φορολογικά αδικήματα – προβλεπόμενες ποινές

Στο παρόν σημείωμά μας θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε, με συνοπτικό τρόπο, ποιες ποινές προβλέπει ο νόμος για τα λεγόμενα φορολογικά αδικήματα. Η ευρεία ποινικοποίηση των φορολογικών παραβάσεων έγινε, καθόλου τυχαία, το έτος 1990 (χρονολογία που τα δημόσια ταμεία είχαν αδειάσει και υπήρχε αγωνία για την καταβολή ακόμα και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων) με τον Ν. 1882/1990. Ο νόμος αυτός σχεδόν αντικαταστάθηκε με τον Ν. 2533/1997. Ακολούθησαν, διάφορες τροποποιήσεις, έως ότου κατέστη πολύ αυστηρότερος δια...

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 34126/2012 Γ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Με την απόφαση αυτή το Τριμελές Πλημ/κείο Αθηνών έκρινε ότι, οφειλέτης του Δημοσίου ο οποίος κατηγορείται για μη κραταβολή χρεών προς αυτό (Άρθρο 25 Ν.2523/1997), και ο οποίος, πριν τη βεβαίωση των οφειλών έχε κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, δεν ευθύνεται για την πληρωμή των χρεών προς αυτό, διότι, μετά τη έκδοση της πτωχευτικής απόφασης η διοίκηση και η διαχείρηση της πτωχευτικής περιουσίας περιέρχεται στον σύνδικό της πτωχεύσεως και επομένως, ο πτωχός δεν εχει δικαίωμα ούτε και υποχρέωση να προβαίνει σε...

Διαβάστε Περισσότερα

Kατηγορίες

Share This