Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΦΕΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ – Επί εμπορικού ακινήτου η Τράπεζα προέβη σε κατάσχεση με εκτελεστό τίτλο διαταγή πληρωμής. Ο οφειλέτης άσκησε ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Στους λόγους ανακοπής περιλαμβάνοντο [μεταξύ των άλλων] ότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία του άρθρου...