Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

ΠΤΩΧΕΥΣΗ (Κήρυξη – εξέλιξη -περάτωση)

ΠΤΩΧΕΥΣΗ (Κήρυξη – εξέλιξη -περάτωση)

Το δεύτερο βιβλίο του N. 4738 και τα άρθρα 75 εως 211 καταλαμβάνουν τη πτωχευτική διαδικασία.  Στο παρόν, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε συνοπτικές απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που τίθενται σε σχέση με τη διαδικασία αυτή.  Ποιοί μπορούν να κηρυχθούν σε...
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Τι είναι και ποιους αφορά. Η εξυγίανση αποτελεί διαδικασία που αποσκοπεί στη διάσωση και αναδιάρθρωση της επιχείρησης ώστε να μην οδηγηθεί σε πτώχευση. Αφορά κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και α) έχει το κέντρο των κύριων...