Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Με την απόφαση αυτή το Τριμελές Πλημ/κείο Αθηνών έκρινε ότι, οφειλέτης του Δημοσίου ο οποίος κατηγορείται για μη κραταβολή χρεών προς αυτό (Άρθρο 25
Ν.2523/1997), και ο οποίος, πριν τη βεβαίωση των οφειλών έχε κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, δεν ευθύνεται για την πληρωμή των χρεών προς αυτό, διότι, μετά τη έκδοση της πτωχευτικής απόφασης η διοίκηση και η διαχείρηση της πτωχευτικής περιουσίας περιέρχεται στον σύνδικό της πτωχεύσεως και επομένως, ο πτωχός δεν εχει δικαίωμα ούτε και υποχρέωση να προβαίνει σε πληρωμές προς τρίτους ή προς το δημόσιο.

Δεχόμενο το Δικαστήριο αυτούς τους ισχυρισμούς, κήρυξε τον πελάτη μας αθώο, ελλείψει δόλου.

Επαμεινώνδας Παπαδέας

Share This