Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Με παλαιότερο σημείωμα είχα ταχθεί αντίθετος στην απόφαση της ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, σύμφωνα με την οποία,
έρευνες από τη φορολογική αρχή και κυρίως από το ΣΔΟΕ σε κατοικία που ο φορολογούμενος χρησιμοποιεί ως επαγγελματική στέγη, μπορεί να
πραγματοποιούνται οποτεδήποτε και χωρίς καν την παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Ακριβώς αντίθετη και ορθή είναι η από 13-10-2014 γνωμοδότηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αρμοδίου για οικονομικά θέματα, σύμφωνα
με την οποία η διενέργεια ελέγχων σε κατοικία του φορολογουμένου, την οποία χρησιμοποιεί και ως επαγγελματική στέγη, αν υπάρχουν ενδείξεις
φοροδιαφυγής, είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα, εφόσον δεν προηγείται εισαγγελική εντολή και δεν πραγματοποιείται με την παρουσία δικαστικού
λειτουργού.

Share This